Machtexpansie van de natuur

WINDPARKEN OP ZEE

Offshore Wind Farm Dunkerque

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen basisontwerp elektrische infrastructuur bestaande uit 66 kV parkkabels aangesloten op het 225/66 kV hoogspanningsstation op zee van netbeheerder RTE;

Opstellen kabelontwerp 66 kV parkkabels;

Uitvoeren van statische netstudies (load flow studie en kortsluitstudie);

Opstellen van Employer Requirements voor de realisatie van de 66 kV parkkabels (contract vorm Fidic Yellow);

Opstellen van Employer Requirements voor het te realiseren SCADA-systeem (contract vorm Fidic Yellow);

Grid compliance toetsing ontwerp netaansluiting;

2017 - 2019

windpark op zee

t.h.v. Duinkerke, Frankrijk

project engineer

ca. 600 MW

Offshore Wind Farm Norther

2015 - 2017

windpark op zee

t.h.v. Zeebrugge, België

elektrotechnisch adviseur / project engineer

369,6 MW

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen Employer Requirements elektrische infrastructuur bestaande uit 33 kV parkkabels, een 220/33 kV hoogspanningsstation op zee en een 220 kV kabelverbinding naar land voor de 220 kV netaansluiting bij ELIA (contract vorm Fidic Yellow);

Dynamische belastbaarheidsberekeningen 220 kV export kabel;

Technische ondersteuning gedurende de aanbestedingsfase;

Technische evaluatie aanbiedingen;

Beoordeling van detail ontwerp elektrische infrastructuur tijdens uitvoering van project;

Windpark Eneco Luchterduinen

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

2009 - 2016

windpark op zee

t.h.v. Noordwijk, Nederland

electrical package manager

129 MW

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen basisontwerp elektrische infrastructuur bestaande uit 33 kV parkkabels, een 150/33 kV hoogspanningsstation op zee en een 150 kV kabelverbinding op zee en op land voor de 150 kV netaansluiting bij TenneT;

Opstellen Employer Requirements elektrische infrastructuur bestaande uit 33 kV parkkabels, een 150/33 kV hoogspanningsstation op zee en een 150 kV kabelverbinding naar land voor de 150 kV netaansluiting bij TenneT (contract vorm Fidic Yellow);

Technische ondersteuning gedurende de aanbestedingsfase en evaluatie aanbiedingen;

Ondersteuning t.b.v. de technische afstemming en contractvorming voor de 150 kV netaansluiting bij TenneT;

Contractonderhandelingen t.b.v. kruisingen met bestaande infrastructuur voor 150 kV zeekabelverbinding;

Management en technische beoordeling van detail ontwerp tijdens uitvoering van project;

Ontwerpreview en coördinatie ontwerp interfaces SCADA-systeem 150/33 kV hoogspanningsstation en SCADA-systeem van windturbines;

Constructie management tijdens fabricage van 150/33 kV hoogspanningsstation op de werf in Hoboken, België;

Kwaliteitsinspecties gedurende fabricage van componenten en gedurende de installatie en testfase van het project;

Managen en coördineren van test- en inbedrijfstellingsfase van de elektrische infrastructuur als commissioning manager;

Offshore Wind Farm Navitus Bay

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

2010 - 2012

windpark op zee

t.h.v. Isle of Weight, Engeland

electrical package manager

ca. 900 - 1200 MW

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen basisontwerp elektrische infrastructuur bestaande uit 33 kV parkkabels, een 220/33 kV hoogspanningsstation op zee, een 220 kV kabelverbinding op zee en op land, een 220/400 kV onderstation op land en 400 kV netaansluiting bij National Grid;

Management en coördinatie tracéontwerp 220 kV zeekabel en landkabel routes;

Opstellen strategie t.a.v. aanbesteding elektrische infrastructuur t.b.v. de netaansluiting i.r.t. het OFTO-regime (i.e. Offshore Transmission System Operators);

Opstellen Employer Requirements elektrische infrastructuur bestaande uit 33 kV parkkabels, een 220/33 kV hoogspanningsstation op zee, een 220 kV kabelverbinding op zee en op land en een 220/400 kV onderstation op land voor de 400 kV netaansluiting bij National Grid (contract vorm Fidic Yellow);

Ondersteuning t.b.v. technische afstemming en contractvorming voor de 400 kV netaansluiting bij National Grid;