Machtexpansie van de natuur

WINDPARKEN OP LAND

Windpark Zeewolde

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen basisontwerp elektrische infrastructuur bestaande uit 33 kV parkkabels, een nieuw te realiseren 150/33 kV onderstation en 150 kV kabelverbinding tot aan de 150 kV netaansluiting bij Liander / TenneT;

Tracéstudie voor de 150 kV kabelverbinding;

Opstellen Vraagspecificatie voor de realisatie van de 33 kV parkkabels (contract vorm UAV-GC 2005);

Opstellen Vraagspecificatie voor de realisatie van het nieuwe 150/33 kV onderstation en de 150 kV kabelverbinding (contract vorm UAV-GC 2005);

Input t.b.v. Employer Requirements voor de elektrische specificaties van de windturbines (contract vorm Fidic Yellow);

Ondersteuning t.b.v. de technische afstemming en contractvorming voor de netaansluiting bij Liander / TenneT;

Technische ondersteuning gedurende aanbestedingsfase van het project;

Uitvoeren van kwaliteitscontroles en toetsing van het technisch ontwerp van de elektrische infrastructuur gedurende de uitvoering van het project;

2016 - huidig

windpark op land

nabij Zeewolde, Nederland

project engineer

ca. 350 MW

Windpark Avri

2019 - huidig

windpark op land

Geldermalsen, Nederland

elektrotechnisch adviseur / project engineer

10,8 MW

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen ontwerp elektrische infrastructuur bestaande uit 10 kV parkkabels en inkoopstation;

Opstellen bestek voor realisatie van 10 kV parkkabels en inkoopstation;

Toetsing van het ontwerp van het inkoopstation en kabeltracés;

Uitvoeren van kwaliteitscontroles en coördinatie van interfaces gedurende de uitvoering van het project;

Coördinatie en kwaliteitsinspecties gedurende de test- en inbedrijfstellingsfase van het project;

Windpark Deil 2

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

2018 - huidig

windpark op land

Waardenburg, t.h.v. knooppunt Deil, Nederland

elektrotechnisch adviseur / project engineer

16,8 MW

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen ontwerp elektrische infrastructuur bestaande uit 20 kV parkkabels en inkoopstation;

Opstellen bestek voor realisatie van 20 kV parkkabels en inkoopstation (contract vorm UAV-2012);

Managen en coördineren aanbestedingsfase van het project;

Toetsing van het ontwerp van het inkoopstation en kabeltracés;

Uitvoeren van kwaliteitscontroles en coördinatie van interfaces gedurende de uitvoering van het project;

Coördinatie en kwaliteitsinspecties gedurende de test- en inbedrijfstellingsfase van het project;

Windpark Bouwdokken

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

2015 - 2017

windpark op land

nabij Neeltje Jans, Nederland

elektrotechnisch adviseur / project engineer

37,8 MW

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen kabelontwerp 20 kV parkkabels;

Opstellen eisen t.b.v. de realisatie van de 20 kV parkkabels (contract vorm Fidic Yellow);

Input t.b.v. Employer Requirements voor de elektrische specificaties van de windturbines (contract vorm Fidic Yellow);

Technische ondersteuning gedurende realisatiefase van het project;

Coördinatie en kwaliteitsinspecties gedurende de test- en inbedrijfstellingsfase van het project;

Grid compliance toetsing;

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen ontwerp elektrische infrastructuur bestaande uit 20 kV parkkabels en inkoopstation;

Opstellen bestek voor realisatie van 20 kV parkkabels en inkoopstation;

Managen en coördineren aanbestedingsfase van het project;

Toetsing van het ontwerp van het inkoopstation en kabeltracés;

Uitvoeren van kwaliteitscontroles en coördinatie van interfaces gedurende de uitvoering van het project;

Coördinatie en kwaliteitsinspecties gedurende de test- en inbedrijfstellingsfase van het project;

Windpark Autena

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

2015 - 2018

windpark op land

Vianen, Nederland

elektrotechnisch adviseur / project engineer

10,8 MW