Machtexpansie van de natuur

STATIONS EN VERBINDINGEN

OSKneT (150 kV en 20 kV)

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Grootte:

Uitgevoerde werkzaamheden:

Ondersteuning t.b.v. de technische afstemming en contractvorming voor de 150 kV netaansluiting bij TenneT;

Opstellen Vraagspecificatie voor de realisatie van het nieuwe 150/20 kV onderstation en de 28,1 km lange 150 kV kabelverbinding (contract vorm UAV-GC 2005);

Managen en technische beoordeling van detail ontwerp tijdens uitvoering van project;

Kwaliteitsinspecties gedurende fabricage van componenten en gedurende de installatie- en testfase van de 150 kV kabelverbinding en het 150/20 kV onderstation van het project;

Managen en coördineren van test- en inbedrijfstellingsfase van de elektrische infrastructuur;

Coördinatie en uitvoeren van kwaliteitsinspecties van onderhoudswerkzaamheden gedurende de operationele periode;

Opstellen Vraagspecificatie voor de uitbreiding van het net van OSKneT met een uitbreiding van het 150/20 kV onderstation en extensie d.m.v. meerdere 20 kV kabelcircuits naar nieuw 20 kV schakelstation (contract vorm UAV-GC 2005);

2015 - huidig

Gesloten Distributiesysteem (GDS)

Neeltje Jans tot aan Goes, Nederland

projectleider en elektrotechnisch adviseur

ca. 110-130 MVA

Hollandse Kust Noord (380 kV en 220 kV)

2019

220 kV en 380 kV kabelverbindingen

Wijk aan Zee tot aan Beverwijk, Nederland

project engineer

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen Vraagspecificatie voor de civiele werkzaamheden t.b.v. de realisatie van de 220 kV en 380 kV kabelverbindingen (contract vorm UAV-GC 2005);

Uitwerken risicoanalyse t.b.v. realisatie 220 kV en 380 kV kabelverbindingen;

Technische ondersteuning gedurende aanbestedingsfase van het project;

Hollandse Kust Zuid (380 kV)

Periode:

Type project:

Locatie:

Rol:

2018 - 2019

380 kV kabelverbinding

Maasvlakte, Nederland

project engineer

Uitgevoerde werkzaamheden:

Opstellen Vraagspecificatie voor de civiele werkzaamheden t.b.v. de realisatie van de 380 kV kabelverbinding (contract vorm UAV-GC 2005);

Uitwerken van interfacematrix t.b.v. de aanbesteding;

Uitwerken risicoanalyse t.b.v. realisatie 380 kV kabelverbinding;

Technische ondersteuning gedurende aanbestedingsfase van het project;

Technische evaluatie van aanbiedingen;